Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

realizowane przedmioty

Dziedzictwo ogrodowe;

Ochrona krajobrazu kulturowego;