Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Kierownik Katedry

dr inż. Marzena Suchocka

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

dr inż. architekt krajobrazu / nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo,
specjalność: architektura krajobrazu

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/30
tel. 22 59-32-190
tel. 22 59-32-197
e-mail: marzena_suchocka[at]@sggw.edu.pl

Badania 

- ochrona drzew w procesie inwestycyjnym
- organizacja robót budowlanych w sąsiedztwie drzew
- diagnostyka drzew oraz ocena szans ich przeżycia na terenach zurbanizowanych
- rozwiązania projektowe pozwalające na rozwiązywanie konfliktów
  pomiędzy infrastrukturą a drzewami, w tym podwieszane chodniki
- wycena wartości drzew oparta na kosztach odtworzenia
  (uszkodzenia i zniszczenia) oraz wycena usług ekosystemowych

Dydaktyka

- projektowanie i budowa drobnych form architektonicznych
  w obiektach architektury krajobrazu
- materiałoznawstwo
- pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
- projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym
- wycena wartości drzew
- diagnostyka drzew