Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Sekretariat Katedry

mgr inż. Krzysztof Gadomski

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

-

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/51
tel. 22 59-32-191
e-mail: krzysztof_gadomski[at]sggw.edu.pl