Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. inż. Joanna Dudek-Klimiuk

Ilustracja kontaktu

https://orcid.org/0000-0003-2131-6082

Stopień naukowy / obszar nauk

dr hab. / obszar nauk technicznych/ dziedzina nauk technicznych
dyscyplina: architektura i urbanistyka

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/60
tel. 22 59-32-201
e-mail: joanna_dudek_klimiuk[at]sggw.edu.pl

Badania 

- historia sztuki ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku
- ogrody dydaktyczne – historia, ewolucja form, zadań i funkcji 
- teoria konserwacji zabytkowych założeń parkowych
- ocena walorów kulturowych i krajobrazowych parków krajobrazowych

Dydaktyka

- historia sztuki ogrodowej
- projektowanie konserwatorskie
- historia i współczesność ogrodów dydaktycznych w Polsce