Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. inż. Renata Giedych

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

-

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/64
tel. 22 59-32-209
e-mail: renata_giedych[at]sggw.edu.pl

Badania 

Dydaktyka