Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab inż. Edyta Rosłon-Szeryńska

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

dr inż. architekt krajobrazu
nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo, specjalność: architektura krajobrazu

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/27
tel. 22 59-32-207
e-mail: edyta_roslon_szerynska[at]@sggw.edu.pl

Badania 

- zarządzanie drzewami w mieście
- arborystyka miejska
- wykorzystanie potencjału roślin w przestrzeni zabaw dla dzieci
- wybrane zagadnienia z zarządzania terenami zieleni w miastach
- autor metody Wizualnej Indentyfikacji Drzew (WID) zagrażających bezpieczeństwu w aplikacji hTreeEval
  z bazą danych na stronie widsystem.pl [http://widsystem.pl/kontakt/]

Dydaktyka

- urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
- kształtowanie, pielęgnacja i diagnostyka zadrzewień miejskich
- kosztorysowanie robót i obiektów architektury krajobrazu
- ekonomiczne aspekty projektowania i urządzania terenów zieleni