Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Agnieszka Gawłowska

Ilustracja kontaktu

https://orcid.org/0000-0003-4023-4322

Stopień naukowy / obszar nauk

dr inż. architekt krajobrazu
nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo
specjalność: architektura krajobrazu

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/27
tel. 22 59-32-207
e-mail: agnieszka_gawlowska[at]@sggw.edu.pl

Badania 

- ocena terenów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- zastosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych w projektowaniu i budowie dróg i nawierzchni
- obiekty sportowe – historia i współczesność, ewolucja form i funkcji

Dydaktyka

- projektowanie i budowa drobnych form architektonicznych w obiektach architektury krajobrazu
- projektowanie terenów sportowo-rekreacyjnych
- modelowanie terenu –roboty ziemne w architekturze krajobrazu
- pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu