Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Kinga Kimic

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

-

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/63
tel. 22 59-32-208
e-mail: kinga_kimic[at]sggw.edu.pl

Badania 

Dydaktyka