Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Magdalena Błaszczyk

Stopień naukowy / obszar nauk

-

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/30
tel. 22 59-32-197
e-mail: magdalena_blaszczyk[at]sggw.edu.pl

Badania 

Dydaktyka