Katedra Architektury Krajobrazu SGGW

Adiunkci

dr inż. Magdalena Wojnowska-Heciak

Ilustracja kontaktu
Stopień naukowy / obszar nauk

dr inż. architekt krajobrazu
nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina: inżynieria środowiska / architektura i urbanistyka
specjalność: architektura krajobrazu

Kontakt

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury Krajobrazu
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 37, pokój 3/64
tel. 22 59-32-209
e-mail: magdalena_wojnowska-heciak[at]sggw.edu.pl

Badania 

- funkcjonowanie krajobrazu w projektach przestrzeni publicznych
- rozwój terenów nadbrzeżnych w miastach
- percepcja przestrzeni publicznych

Dydaktyka

- planowanie przestrzenne
- projektowanie