Współpraca międzynarodowa

 • Drukuj

Aktualności  

Visiting Profesor w KAK - Prof. Simon Bell - wieloletni prezydent  European Council of Landscape Architecture Schools, profesor Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Landscape Architecture;

20-21.11.2020 Odbędzie się doroczne spotkanie  Eurolleague for  Life Sciences (ELLS), gdzie reprezentujemy SGGW w grupie roboczej  Landscape Architecture and Spatial Planning (LASP);

W tym roku w ramach towarzyszącej spotkaniu Miedzynarodowej Konferencji Studentów „The world of tomorrow: A green and sustainable society” wystąpi 4 studentów  studiów magisterskich stusdiujących w ramach specjalizacji prowadzonych przez KAK (https://www.euroleague-study.org/en/ssc);

 

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) > więcej

 • University of Wageningen

 • Swedish University of Agricultural Sciences

 • Purdue University 

 • ECLAS, Program LE:Notre

 • Purdue University, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, West Lafayette, In, USA: w 1995 r. wymiana pracowników PU i SGGW

 • Norwegian Institute of Urban and Regional Research, Oslo, Norwegia - 1994

 • Study Tour - Urban Planning and Community Development: An Exchange 
  of Ideas and Experience Between East-Central Europe and Tennesse; USA.

 • Manchester - Leicester - Milton Keynes, Wielka Brytnia -1992

 • Royal Horticultural Society Garden Wisley k/Londynu - 1990 - 1991

 • Study Tour - Urban Planning and Management; Londyn - Glasgow - 1990

 • Course on Environmental Impact Assessment Aberdeen, Wielka Brytania -1988

 • Michigan State University, The College of Agriculture and Natural Resources (CANR),The School of Planning, Design and Construction (SPDC). East Lansing, MI, USA : współpraca w latach 1980 – 1985: kilkakrotne pobyty studentów amerykańskich w SGGW; kilkakrotne staże pracowników MSU w SGGW; kilkakrotne staże pracowników SGGW w MSU.

 • Uniwersytet Leśny w Sofii, Wydział Ekologii i Architektury Krajobrazu (obecna nazwa wydziału), Kliment Ohridski Street 10, Sofia 1756, Bułgaria: współpraca w latach 1969 – 1974: wymiana studentów; staże pracowników Uniwersytetu Leśnego realizowane w SGGW